Tag Archives: μετανάστευση αμερική

Μετανάστευση στις ΗΠΑ μέσω πρόσκλησης από συγγενή

Ένας από τους πιο συνηθισμένους τρόπους μετανάστευσης στις ΗΠΑ είναι μέσω αμερικανού συγγενή. Υπάρχουν δυο τύποι συγγενών – οι λεγόμενοι immediate relatives και οι λεγόμενοι preference category relatives.

Immediate relatives είναι ο σύζυγος αμερικανού πολίτη, ο γονέας αμερικανού πολίτη στην περίπτωση που ο αμερικανός έχει ήδη κλείσει τα 21, και το άγαμο τέκνο αμερικανού πολίτη που είναι κάτω των 21. Σαν τέκνο σε ορισμένες περιπτώσεις λογίζεται και το παιδί του συζύγου αμερικανού πολίτη, όταν ο γάμος που δημιουργεί τη συγγένεια έλαβε χώρα πριν το παιδί κλείσει τα 18. Ομοίως, σαν γονέας λογίζεται και ο πατριός ή η μητριά, όταν ο γάμος που δημιουργεί τη συγγένεια έλαβε χώρα πριν το παιδί κλείσει τα 18. Σε γενικές γραμμές η μετανάστευση μέσω immediate relative είναι ο ταχύτερος τρόπος μετανάστευσης στις ΗΠΑ, αφού δεν υπάρχει αριθμητικός περιορισμός στον αριθμό των μεταναστών. Στην πράξη, πάντως, η αμερικανική γραφειοκρατία είναι αργή και έτσι θα χρειαστούν περίπου 9-15 μήνες για ολοκληρωθεί η διαδικασία της μετανάστευσης μέσω immediate relative.

Preference category relative είναι τα άγαμα τέκνα αμερικανών πολιτών που έχουν κλείσει τα 21, τα έγγαμα τέκνα αμερικανών πολιτών, τα αδέρφια αμερικανών πολιτών όταν ο αμερικανός πολίτης έχει κλείσει τα 21, ο/η σύζυγος ατόμου που έχει πράσινη κάρτα, το άγαμο τέκνο κάτω των 21 ατόμου με πράσινη κάρτα και το άγαμο τέκνο ατόμου με πράσινη κάρτα άνω των 21. Το μεγαλύτερο μειονέκτημα των preference category relative σε σχέση με τους immediate relative είναι ότι υπάρχει αριθμητικός περιορισμός στον αριθμό των μεταναστών ανά έτος. Έτσι, ανάλογα με την κατηγορία συγγένειας, ο χρόνος αναμονής μπορεί να κυμαίνεται από επτά μέχρι και πάνω από είκοσι χρόνια σε ορισμένες περιπτώσεις. Όταν γίνει η αρχική πρόσκληση από τον αμερικανό συγγενή, ο υποψήφιος μετανάστης αποκτά μια ημερομηνία προτεραιότητας – την ημερομηνία που έγινε η πρόσκληση. Κάθε μήνα, το state department εκδίδει το λεγόμενο visa bulletin που αναφέρει ποιες ημερομηνίες προτεραιότητας μπορούν να αρχίσουν τη διαδικασία της μετανάστευσης εκείνο το μήνα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, μπορείτε να δείτε το visa bulletin στο http://travel.state.gov/content/visas/english/law-and-policy/bulletin.html. Το πλεονέκτημα των preference category relatives σε σχέση με τους immediate relatives είναι ότι μπορεί ολόκληρη η οικογένεια του αλλοδαπού να μεταναστεύσει – δηλαδή ο/η σύζυγος και τα άγαμα τέκνα κάτω των 21. Για παράδειγμα, ο Δημήτρης έχει έναν αδερφό αμερικανό πολίτη που τον προσκαλεί για μετανάστευση το 2001. Το 2012 έρχεται η σειρά του Δημήτρη να μεταναστεύσει στις ΗΠΑ. Ο Δημήτρης μπορεί να μεταναστεύσει μαζί με τη σύζυγο του και μαζί με όσα παιδιά του είναι σήμερα κάτω των 21 και άγαμα. Έτσι δηλαδή μπορεί να μεταναστεύσει κάποιος με βάση έναν αμερικανό θείο – αρκεί η πρόσκληση να γίνει εγκαίρως, πολλά χρόνια πριν ο ανιψιός κλείσει τα 21 ή παντρευτεί.

Αλλαγή status από το visa waiver ή άλλη βίζα σε πράσινη κάρτα

Σε προηγούμενο άρθρο, περιγράψαμε τρεις τρόπους με τους οποίους μπορεί κάποιος να μεταναστεύσει στις ΗΠΑ μέσω γάμου με πολίτη ΗΠΑ. Όπως είναι εμφανές από το προηγούμενο άρθρο, μια από τις βασικές αρχές της μεταναστευτικής νομοθεσίας στις ΗΠΑ είναι ότι πρέπει κανείς να έχει εφοδιαστεί με την κατάλληλη βίζα πριν έρθει στις ΗΠΑ. Δηλαδή, αν θες να εργαστείς στις ΗΠΑ, θα πρέπει να έχεις πρώτα εφοδιαστεί με βίζα εργασίας, δεν μπορείς να έρθεις με τουριστική βίζα όταν έχεις άλλες προθέσεις. Ομοίως αν θέλεις να παντρευτείς στις ΗΠΑ και μετά να μείνεις – θα πρέπει να έχεις βίζα αρραβωνιαστικού (K-1).

Σε ορισμένες περιπτώσεις, γίνεται αλλαγή status ώστε να μην χρειαστεί ο αλλοδαπός να φύγει από τις ΗΠΑ. Για παράδειγμα, ένας φοιτητής με φοιτητική βίζα που μένει στις ΗΠΑ για μεγάλο διάστημα, μπορεί να αλλάξει status σε βίζα εργασίας ή σε πράσινη κάρτα μέσω γάμου χωρίς να φύγει από τις ΗΠΑ. Η βασική αρχή σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι η επιθυμία για αλλαγή status προέκυψε αφού ο αλλοδαπός ήρθε στις ΗΠΑ. Αν δηλαδή έρχομαι στις ΗΠΑ με φοιτητική βίζα και έχω ήδη σχεδιάσει να παντρευτώ και να αλλάξω status, τότε διαπράττω απάτη και μπορεί να μου αρνηθούν την είσοδο στα σύνορα (που συνεπάγεται γενική απαγόρευση εισόδου στο μέλλον). Αν όμως, αφού έρθω στις ΗΠΑ σαν φοιτητής, μήνες αργότερα αλλάξουν τα δεδομένα και αποφασίσω να παντρευτώ και να αλλάξω status – αυτό είναι εύλογο και δεν αποτελεί απάτη.

Σύμφωνα με αυτό το συλλογισμό δηλαδή, όποιος έρχεται στις ΗΠΑ σαν τουρίστας και έχει από πριν σχεδιάσει να παντρευτεί και να μείνει, διαπράττει απάτη. (Όποιος όμως έρχεται σαν τουρίστας και έχει από πριν σχεδιάσει να παντρευτεί αλλά σκοπεύει να φύγει στην ώρα του, είναι εντάξει.)

Διαβάζοντας τα παραπάνω, φαντάζομαι θα δημιουργείται στον αναγνώστη η εύλογη απορία – που θα ξέρουν οι μεταναστευτικές υπηρεσίες τι προθέσεις είχα όταν ερχόμουν και αν αποφάσισα να παντρευτώ και να μείνω αφού ήρθα ή πριν έρθω. Στην πραγματικότητά, στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, όποιος κατάφερε και ήρθε στις ΗΠΑ με βίζα και μετά παντρεύτηκε, σχεδόν πάντοτε μπόρεσε επιτυχώς να αλλάξει status σε πράσινη κάρτα χωρίς να χρειαστεί να φύγει από τη χώρα.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα αντιμετωπίζει όποιος έρθει στις ΗΠΑ χωρίς βίζα, με χρήση του προγράμματος visa-waiver. Η αλλαγή status από το visa waiver είναι προβληματική και σε ορισμένες περιπτώσεις ριψοκίνδυνη υπόθεση και γι αυτό συνιστάται να αποφεύγεται. Το πρόβλημα είναι ότι όποιος έρχεται στις ΗΠΑ με το visa waiver παραιτείται του δικαιώματος να παρουσιαστεί ενώπιον μεταναστευτικού δικαστή στις ΗΠΑ, και αποδέχεται την άμεση απέλασή του στην περίπτωση που υπερβεί τον επιτρεπόμενο χρόνο παραμονής – τις 90 ημέρες δηλαδή.  Έτσι μπορεί να συμβεί το εξής παράδοξο – ο υποψήφιος μετανάστης έρχεται στις ΗΠΑ με το visa waiver, παντρεύεται, κάνει αίτηση για αλλαγή status σε πράσινη κάρτα μέσω γάμου, οι 90 ημέρες περνούν και για κάποιο λόγο ο υποψήφιος μετανάστης πέφτει στην αντίληψη των κρατικών υπηρεσιών. (Για παράδειγμα, επειδή τον σταματάει ένας αστυνομικός στο δρόμο ή ακόμα και όταν εμφανίζεται για συνέντευξη με τις μεταναστευτικές υπηρεσίες.) Όταν υποπέσει στην αντίληψη των κρατικών υπηρεσιών άτομο που ήρθε με το visa waiver και για το οποίο ο επιτρεπόμενος χρόνος παραμονής έχει παρέλθει, οι κρατικές υπηρεσίες έχουν την διακριτική ευχέρεια, εφόσον το επιθυμούν, να προχωρήσουν στην άμεση απέλαση του ατόμου από τις ΗΠΑ, ακόμα και αν εκκρεμεί αίτηση για αλλαγή status, χωρίς καν να επιτρέψουν στον αλλοδαπό το δικαίωμα ακρόασης. Η απέλαση αυτή συνεπάγεται και γενική απαγόρευση εισόδου στις ΗΠΑ για αρκετά χρόνια στο μέλλον. Γι αυτό το λόγο, πριν αποφασίσετε να αλλάξετε status από το visa waiver, θα πρέπει να μιλήσετε με έναν έμπειρο μεταναστευτικό δικηγόρο και να ενημερωθείτε για τους κινδύνους που υπάρχουν σχετικά.

Μετανάστευση μέσω γάμου με πολίτη ΗΠΑ

Ένας από τους πιο συνηθισμένους τρόπους μετανάστευσης στις ΗΠΑ είναι μέσω γάμου με πολίτη ΗΠΑ. Η μετανάστευση με γάμο είναι πολύ πιο απλή υπόθεση σε σχέση με τη μετανάστευση μέσω εργασίας, αλλά δεν παύει να είναι σχετικά περίπλοκη, αφού η διαδικασία της μετανάστευσης μπορεί να διαρκέσει πολλούς μήνες.

Υπάρχουν βασικά τρεις τρόποι για να μπορέσει κάποιος να μεταναστεύσει νόμιμα στις ΗΠΑ μέσω γάμου και να αποκτήσει την ιδιότητα του μονίμου κατοίκου ΗΠΑ (πράσινη κάρτα). Οι τρόποι σε γενικές γραμμές έχουν ως εξής:

  • 1ος τρόπος: Ο αμερικανός παντρεύεται με τον αλλοδαπό πολίτη στην ελλάδα (ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα). Στη συνέχεια, ο αμερικανός πολίτης συμπληρώνει μια πρόσκληση (immigrant petition) με το γραφείο του USCIS για να προσκαλέσει τον αλλοδαπό σύζυγο του/της στις ΗΠΑ. Σε περίπου 3-5 μήνες η πρόσκληση εγκρίνεται, και λίγο καιρό αργότερα προωθείται στο National Visa Center στο New Hampshire, γνωστό και ως NVC. Το NVC επεξεργάζεται τα στοιχεία και μερικούς μήνες αργότερα τα προωθεί στην αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα, όπου καθορίζεται ραντεβού με τον μη-αμερικανό σύζυγο για συνέντευξη. Εφόσον η συνέντευξη είναι επιτυχής, ο αλλοδαπός σύζυγος θα έχει σφραγισμένη στο διαβατήριο του την μεταναστευτική βίζα που του επιτρέπει να ταξιδέψει στις ΗΠΑ και να μείνει εκεί μόνιμα, με δικαίωμα εργασίας από την πρώτη μέρα άφιξης.
  • 2ος τρόπος: Ο μη-αμερικανός ταξιδεύει στις ΗΠΑ με το visa waiver ή με τουριστική βίζα με σκοπό να παντρευτεί εκεί με τον αμερικανό σύντροφό του. Ο γάμος γίνεται, και ο αμερικανός πολίτης συμπληρώνει μια πρόσκληση με το γραφείο του USCIS, ακριβώς όπως και στο πρώτο βήμα. Ο μη-αμερικανός πολίτης φεύγει από τις ΗΠΑ πριν ξεπεράσει το επιτρεπόμενο όριο παραμονής με το visa-waiver ή την τουριστική βίζα και περιμένει μερικούς μήνες μέχρι να έρθει η ώρα για το ραντεβού με την αμερικανική πρεσβεία, ακριβώς όπως και με τον πρώτο τρόπο. Ο δεύτερος τρόπος δηλαδή είναι ουσιαστικά ταυτόσημος με τον πρώτο, με μόνη διαφορά ότι ο γάμος λαμβάνει χώρα στις ΗΠΑ.
  • 3ος τρόπος: Ο τρίτος τρόπος είναι με χρήση της βίζας αρραβωνιαστικού (γνωστή ως K-1). Ο αμερικανός πολίτης συμπληρώνει μια πρόσκληση για βίζα αρραβωνιαστικού πριν παντρευτεί με τον αλλοδαπό σύντροφο του. Η πρόσκληση αυτή προωθείται στην αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα 4-8 μήνες αργότερα, και ο μη-αμερικανός αρραβωνιαστικός εφοδιάσμένος με την βίζα αρραβωνιαστικού ταξιδεύει στις ΗΠΑ. Αφού φτάσει στις ΗΠΑ, ο μη-αμερικανός αρραβωνιαστικός οφείλει να παντρευτεί με τον αμερικανό πολίτη που τον προσκάλεσε εντός 90 ημερών. Σε αντίθεση με τον 2ο τρόπο όμως, μετά το γάμο, ο μη-αμερικανός σύζυγος μπορεί να κάνει αίτηση για αλλαγή status σε μόνιμο κάτοικο ΗΠΑ (πράσινη κάρτα), μια διαδικασία που διαρκεί περίπου 4-8 μήνες, χωρίς να χρειαστεί να φύγει από τις ΗΠΑ. Δηλαδή, με την βίζα αρραβωνιαστικού υπάρχει το πλεονέκτημα ότι το ζευγάρι μπορεί να ζήσει μαζί αμέσως μετά το γάμο. Τα μειονεκτήματα της βίζας αρραβωνιαστικού όμως είναι το αυξημένο κόστος (αφού υπάρχει γραφειοκρατία και πριν και μετά το γάμο) και η μεγάλη αναμονή αρκετών μηνών προκειμένου να εφοδιαστεί ο μη-αμερικανός με την βίζα αρραβωνιαστικού.

Από τα παραπάνω, είναι εμφανές ότι η διαδικασία μετανάστευσης με σύζυγο πολίτη ΗΠΑ κάθε άλλο παρά σύντομη είναι, και σε πολλές περιπτώσεις το παντρεμένο ζευγάρι πρέπει να μείνει για μεγάλο διάστημα χωριστά. Επίσης, υπάρχουν αρκετά ακόμα πιθανά εμπόδια που θα πρέπει να ξεπεραστούν προκειμένου ο μη-αμερικανός σύζυγος να μεταναστεύσει επιτυχώς, όπως τυχόν ποινικό μητρώο, τυχόν αδυναμία του αμερικανού συζύγου να αποδείξει επαρκή εισοδήματα για να προσκαλέσει τον αλλοδαπό σύζυγο, έλλειψη στοιχείων που να αποδεικνύουν ότι ο γάμος έγινε με καλή πίστη κ.α.

Τέλος, ο περισσότερος κόσμος, αφού ακούσει τους τρεις τρόπους μετανάστευσης που αναφέρθηκαν παραπάνω, ρωτάει το εύλογο ερώτημα – δεν μπορώ να έρθω στην αμερική σαν τουρίστας/τουρίστρια, να παντρευτώ και μετά να μείνω, χωρίς να χρειαστεί να φύγω και χωρίς να χρειαστεί να γυρίσω στην αμερικανική πρεσβεία στην ελλάδα? Η απάντηση σε αυτό το φαινομενικά απλό ερώτημα, δίνεται στο επόμενο άρθρο εδώ.

Γέννηση στις ΗΠΑ και αμερικανική ιθαγένεια

Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, μαζί με τον Καναδά, είναι σήμερα οι μόνες χώρες του ανεπτυγμένου κόσμου που παρέχουν υπηκοότητα σε όλους όσους γεννιούνται στο έδαφος τους. Έτσι, όλοι όσοι γεννιούνται ή γεννήθηκαν στις ΗΠΑ (με μόνη εξαίρεση τα παιδιά που γεννιούνται από γονείς-διπλωμάτες τρίτων χωρών) είναι αμερικανοί πολίτες.

Συνεπώς αν μια ελληνίδα ταξιδέψει στις ΗΠΑ με τουριστική βίζα ή με το πρόγραμμα visa-waiver ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο και γεννήσει κατά τη διάρκεια της επίσκεψης της, το παιδί που θα γεννηθεί θα είναι αυτόματα αμερικανός πολίτης. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι οι γονείς του παιδιού θα αποκτήσουν κάποιο δικαίωμα παραμονής στις ΗΠΑ – οι γονείς ενός αμερικανού πολίτη αποκτούν δικαιώματα μετανάστευσης στις ΗΠΑ μόνο όταν το παιδί κλείσει τα 21 του χρόνια, και αυτό υπό προυποθέσεις.

Επίσης υπάρχουν αρκετά πρακτικά προβλήματα όταν μια αλλοδαπή γυναίκα έρχεται στις ΗΠΑ με πρόθεση να γεννήσει. Οι συνοριοφύλακες γενικά δεν αντιμετωπίζουν θετικά αλλοδαπούς που έρχονται στις ΗΠΑ με σκοπό να γεννήσουν και είναι πιθανό να αρνηθούν την είσοδο στη χώρα σε όποιον έρχεται με τέτοιες προθέσεις. Τέλος, μια γέννα στις ΗΠΑ έχει μεγάλο και σημαντικό κόστος – στην περίπτωση δε που χρειαστεί καισαρική τομή, το κόστος μπορεί να είναι μεγαλύτερο από 20,000 δολάρια.