Όροι Χρήσης

Copyright 2017 Δικηγορικό γραφείο K. Ρόκα. All rights reserved.

Το site δεν σχετίζεται με την αμερικανική κυβέρνηση. Όλες οι αναρτήσεις στο site usimmigration.gr προστατεύονται από copyright και δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή οποιασδήποτε ανάρτησης ή τμήματός της χωρίς άδεια.

Ουδεμία εγγύηση παρέχεται σχετικά με την ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχονται σε αυτό το site. Η αμερικανική νομοθεσία είναι εξαιρετικά περίπλοκη και υπάρχουν πολλές εξαιρέσεις και ειδικές περιπτώσεις – οι πληροφορίες σε αυτό το site έχουν γενικό χαρακτήρα. Όποιος χρειάζεται συγκεκριμένες πληροφορίες για μια συγκεκριμένη περίπτωση που τον/την απασχολεί, θα πρέπει να απευθυνθεί σε μεταναστευτικό δικηγόρο.

Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτό το site δεν είναι ούτε αποτελούν νομικές συμβουλές. Η συμμετοχή στα σχόλια στο site δεν δημιουργεί σχέση πελάτη-δικηγόρου. Σχέση πελάτη-δικηγόρου δημιουργείται μόνο μετά την υπογραφή σχετικού συμφωνητικού.