Αναζήτηση πληροφοριών σχετικά με την αμερικανική νομοθεσία από τις αμερικανικές αρχές.

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα ατόμων με απορίες σχετικά με την αμερικανική νομοθεσία είναι η εύρεση σωστών και αξιόπιστων απαντήσεων στα ερωτήματα τους. Έτσι, πολύς κόσμος μην γνωρίζοντας που να απευθυνθεί, απευθύνεται στην αμερικανική πρεσβεία ή στα γραφεία των μεταναστευτικών υπηρεσιών στις ΗΠΑ (USCIS.)

Στην πραγματικότητα, ο ρόλος της πρεσβείας σε σχέση με την είσοδο αλλοδαπών στις ΗΠΑ είναι εξαιρετικά περιορισμένος. Η πρεσβεία ανήκει στο αμερικανικό υπουργείο εξωτερικών, το οποίο είναι αρμόδιο για την έκδοση βίζας σε αλλοδαπούς. Η πρεσβεία και το υπουργείο εξωτερικών δηλαδή δεν είναι αρμόδια για την είσοδο αλλοδαπών στις ΗΠΑ, ούτε και για τις ηλεκτρονικές εξουσιοδοτήσεις ESTA. Αρμόδιο είναι το U.S. Customs and Border Protection, γνωστό ως CBP. Δεν είναι λίγες οι φορές που οι δυο αυτές υπηρεσίες ερμηνεύουν εντελώς διαφορετικά την αμερικανική νομοθεσία!

Για να αντιληφθείτε καλύτερα το ρόλο της πρεσβείας και των υπόλοιπων αμερικανικών υπηρεσιών, σκεφτείτε το παράδειγμα ενός ατόμου που θέλει να διεκδικήσει τα δικαιώματά του ως προς τις φορολογικές αρχές και να βρει παράθυρα στην φορολογική νομοθεσία. Σίγουρα, εκείνο το άτομο δεν θα πάρει τηλέφωνο την εφορία να ρωτήσει σχετικά, αφενός μεν διότι η εφορία έχει ως στόχο την είσπραξη όλο και μεγαλύτερων εσόδων (και όχι να παρέχει συμβουλές για ελαχιστοποίηση των φορολογικών υποχρεώσεων), αφετέρου δε διότι δεν είναι φρόνιμο για κάποιον να αποκαλύψει στοιχεία που ίσως να χρησιμοποιηθούν εις βάρος του από το αντίπαλο δέος. Έτσι, όποιος θέλει πληροφορίες σχετικά με την φορολογική νομοθεσία απευθύνεται σε έναν λογιστή ή εξειδικευμένο δικηγόρο. Το ίδιο ακριβώς πρέπει να κάνει κάποιος που θέλει πληροφορίες σχετικά με την αμερικανική μεταναστευτική νομοθεσία.

Leave a Reply