Η βίζα J-1 για υπότροφους Fulbright

Οι υπότροφοι Fulbright που πηγαίνουν στις ΗΠΑ για σπουδές, ταξιδεύουν στις ΗΠΑ με βίζα J-1 για επισκέπτες μέσω προγράμματος ανταλλαγής φοιτητών. Ένας από τους όρους της βίζας αυτής αναφέρει πως όλοι οι υπότροφοι πρέπει να επιστρέψουν και να παραμείνουν στην Ελλάδα για δύο χρόνια προτού τους επιτραπεί να μεταναστεύσουν ή να κάνουν αίτηση για άδεια μόνιμης παραμονής ή άδεια εργασίας στις ΗΠΑ.

Πιο συγκεκριμένα, οι υπότροφοι Fulbright δεν μπορούν να διεκδικήσουν βίζα εργασίας τύπου Η ή L στις ΗΠΑ ή πράσινη κάρτα αν δεν έχουν πρώτα συμπληρώσει δυο χρόνια παραμονής στην Ελλάδα. Μπορούν όμως να διεκδικήσουν βίζα εργασίας τύπου Ο-1 (ή Ε-1) για να εργαστούν στις ΗΠΑ. Η βίζα Ο-1 αναφέρεται σε άτομα με εξαιρετικές ικανότητες στις επιστήμες, τέχνες, εκπαίδευση, επιχειρήσεις και τα αθλητικά, ή με εξαιρετικά επιτεύγματα στο κινηματογράφο και την παραγωγή τηλεόρασης. Η Ε-1 βίζα αφορά όσους Έλληνες δραστηριοποιούνται στο εμπόριο Ελλάδας-ΗΠΑ. Ουσιαστικά δηλαδή μόνο οι υπότροφοι Fulbright με “εξαιρετικές ικανότητες” μπορούν να διεκδικήσουν βίζα εργασίας στις ΗΠΑ χωρίς προηγούμενη παραμονή στην Ελλάδα.

Τα δυο χρόνια παραμονής στην Ελλάδα μπορούν να γίνουν τμηματικά αφού ο υπότροφος έχει ολοκληρώσει την παραμονή του στις ΗΠΑ με J-1 βίζα. Μπορεί δηλαδή για παράδειγμα να προσμετρηθεί χρόνος παραμονής στην Ελλάδα κατά την διάρκεια διακοπών που ο υπότροφος έχει άλλου τύπου βίζα (π.χ. Ο-1) στις ΗΠΑ. Δεν μπορεί να προσμετρηθεί χρόνος σε άλλη Ευρωπαϊκή χώρα – πρέπει απαραίτητα τα δυο χρόνια να είναι στην Ελλάδα και όχι σε άλλη χώρα.

Θεωρητικά, υπάρχει η δυνατότητα για αίτηση εξαίρεσης από την υποχρέωση για διετή παραμονή στην Ελλάδα (waiver). Υπάρχουν τέσσερις πιθανοί τρόποι για αίτηση για waiver: 1) No-objection letter (Δηλαδή γράμμα ότι η Ελλάδα συναινεί με την παράκαμψη της υποχρέωσης για διετή παραμονή στην Ελλάδα) 2) Hardship waiver (Δηλαδή εξαίρεση διότι η διετή παραμονή στην Ελλάδα θα δημιουργήσει σημαντική βλάβη σε συγγενή-πολίτη ΗΠΑ) 3) Persecution Waiver (Δηλαδή εξαίρεση διότι ο αιτών υφίσταται διώξεις στην Ελλάδα λόγο καταγωγής, θρησκείας ή πολιτικών πεποιθήσεων) και 4) Interested Government Agency Waiver (Δηλαδή εξαίρεση διότι κάποιος αμερικανικός κρατικός οργανισμός θα υποστεί ζημιά αν ο αλλοδαπός επιστρέψει στην Ελλάδα για δυο χρόνια).

Σημείωση ότι η δυνατότητα για εξαίρεση από την υποχρέωση για διετή παραμονή στην Ελλάδα δίνεται εξαιρετικά σπάνια και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Δεν αρκεί δηλαδή ένα απλό γράμμα ότι η Ελλάδα συναινεί με την παράκαμψη της υποχρέωσης – αλλά πρέπει να υπάρχουν και άλλα, ιδιαίτερα στοιχεία για να μπορέσει κάποιος να εξαιρεθεί από την υποχρέωση για διετή παραμονή στην Ελλάδα. Ιδιαίτερα βοηθητική σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ισχυρή πολιτική διαμεσολάβηση από υψηλά ιστάμενο Αμερικανό πολιτικό της πρώτης γραμμής. Επίσης βοηθητικό είναι να υπάρχουν ιδιαίτερες συνθήκες που αποτρέπουν την διετή παραμονή στην Ελλάδα, όπως π.χ. προβλήματα υγείας που απαιτούν παραμονή στις ΗΠΑ ή συγγενείς Αμερικανοί πολίτες με βαριές αναπηρίες που είναι πλήρως εξαρτώμενοι από τον αλλοδαπό με την υποχρέωση για διετή παραμονή. Με άλλα λόγια – είναι δύσκολο να εξαιρεθεί κανείς από την υποχρέωση για διετή παραμονή στην ελλάδα.

Leave a Reply