Καλωσόρισμα

To γραφείο μας ασχολείται με όλο το εύρος της αμερικανικής μεταναστευτικής νομοθεσίας και όχι μόνο. Εκπροσωπούμε άτομα που βρίσκονται στην Ελλάδα, στις ΗΠΑ ή οπουδήποτε αλλού. Ενδεικτικά, ασχολούμαστε με τα εξής:

* Μετανάστευση στις ΗΠΑ μέσω συγγενή πολίτη ΗΠΑ
* Γάμος στις ΗΠΑ/Βίζα αρραβωνιαστικού
* Αμερικανική υπηκοότητα για τέκνο αμερικανού πολίτη
* Ε-1 βίζα για εργασία στις ΗΠΑ που σχετίζεται με το εμπόριο Ελλάδας-ΗΠΑ
* P-1 βίζα για αθλητές, καλλιτέχνες, τραγουδιστές κ.α. που έρχονται στις ΗΠΑ για να παραστούν σε συγκεκριμένη εκδήλωση με αμοιβή.
* EB-1A ή ΕΒ-2 (NIW) βίζα για επιστήμονες μεγάλης εμβέλειας που θέλουν να μεταναστεύσουν στις ΗΠΑ με πράσινη κάρτα
* 212 waiver ή 601 waiver για όσους έχουν απαγόρευση εισόδου στις ΗΠΑ και θέλουν να αιτηθούν για ειδική εξαίρεση από την απαγόρευση
* Η-1/Ο-1/L-1 βίζα για προσωρινή διαμονή και εργασία στις ΗΠΑ
* Βίζα J-1 για intern/trainee
* R-1 βίζα για ιερείς
* J-1 waiver για όσους έχουν 2-year requirement από J-1 βίζα και θέλουν να αιτηθούν για ειδική εξαίρεση
* EB-5 βίζα για επενδυτές
* Γενικές συμβουλές σχετικά με τα δικαιώματα που απορρέουν από διαφορετικούς τύπους βίζας στις ΗΠΑ
* Φορολογικές δηλώσεις για φόρο εισοδήματος στις ΗΠΑ
* Συμμόρφωση τραπεζικών ιδρυμάτων με FATCA
και άλλα.